รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับวิเคราะห์งานวิจัย ปรึกษาทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับเก็บข้อมูล คีย์ข้อมูล

แก้ไขงานวิจัย ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ยินดีให้ความรู้ ทำวิจัยตามวิธีวิจัย (Research Methodology) แนะนำทุกขั้นตอน ออกแบบทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ให้จบเสร็จสิ้นทันเวลา เราสามารถแนะนำการใช้สถิติ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านผ่าน สำเร็จได้ รับประกันผลงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความรู้จริง รวดเร็ว ตรงเวลา ราคาประหยัด ไม่แพง

รับทำงานวิจัย

รับทำวิจัย ทุกด้าน เช่น การแพทย์ สาธารณสุข บริหารธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว ฯลฯ ให้คำปรึกษาทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท - เอก ทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม

รับวิเคราะห์สถิติ

รับวิเคราะห์งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย ANOVA , Chi-Square , Pearson's , Cluster , Multiple Regression , Factor Analysis

อ่านเพิ่มเติม

รับแก้ไขงานวิจัย

รับแก้ไขเนื้องานวิจัย ทั้งเล่ม รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขแบบสอบถาม รับแก้ไขเฉพาะบท รับแก้ไขบทความวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

บริการของเรา

รับทำแบบสอบถามออนไลน์ เก็บข้อมูล คีย์ข้อมูล จัดหน้าเอกสาร เขียนบทความวิชาการ บทคัดย่อ อังกฤษ - ไทย

อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้

หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ

การทําวิทยานิพนธ์

แนวคิดการจัดการ

วิตามิน บี2

คู่มือวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

ข้อบกพร่องในการทำวิจัย